Natuurbeheer

De 34 Solognotes ooien grazen op Park Lingenzegen. Ik hoop dat vele bezoekers van het park met mij genieten van deze duurzame wijze van natuurbeheer. En met mij getuigen zullen zijn van de groei van deze kudde tot een aantal dieren die noodzakelijk zijn voor het beheer van gebieden in Park Lingezegen.
Solognotes houden van diversiteit in hun voedsel. Opschot van jonge bomen, bramen, berenklauwen, distels……. het zijn allemaal planten die met Solognotes schapen beheerd kunnen worden. Waar men voorheen bosmaaiers en tractoren voor nodig had, kan men nu genieten van een kudde schapen die hard aan het werk is. Uiteraard is het zo dat de herder ook aan het werk is namelijk brandnetels worden opgegeten als ze gemaaid zijn. Dus u zult mij ook geregeld aan het werk zien met de zeis of anderzijds (liefst niet gemotoriseerd) snoei materiaal. De schapen gedijen goed bij natuurbeheer, hun voedsel is zeer divers en hun gezondheid vaart er wel bij. De natuur vaart er wel bij omdat het de biodiversiteit vergroot, mits er verstandig schapen worden ingezet. Begrazing is dus altijd in een goed overleg met de eigenaar van het natuurgebied.

Heeft u interesse in de begrazing door Solognote schapen? Neem dan contact op via het contactformulier

Heeft u vragen of wilt u meer weten over natuurbeheer ?

Vul dan het contactformulier in!