Het Solognote Schaap

De Solognote is een oud ras, dat zijn naam ontleent aan de streek Sologne in Frankrijk, waar het  in de 15e eeuw ontwikkeld werd.  Het ras was in die streek  wijdverbreid tot  circa  1850. De ontvolking van het platteland na de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van de jacht als belangrijkste economische activiteit, zorgden ervoor dat de schapen bijna uit de Sologne verdwenen. Het  Solognote  schaap  werd een zeldzame verschijning en dreigde uit te sterven.

Dankzij speciale fokprogramma’s is het aantal schapen na de 2e wereldoorlog weer wat toegenomen. Het ras is in 1994 in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels is er een tiental fokkers met in totaal ongeveer 150 schapen van dit zeldzame en mooie ras.

De Solognote is een sterk schaap dat weinig problemen heeft met het aflammeren en nauwelijks gezondheidsproblemen kent. Het is een makkelijk schaap, stelt geen hoge eisen aan zijn omgeving en heeft een sterke kuddegeest.

Solognote schapen van stal Mellifera

Jaarlijks bekijken we hoeveel ooien er gedekt gaan worden . De lammetjes worden meestal rond februari/maart van het nieuwe jaar geboren. De lammeren worden geboren met een kastanjebruine kleur. Later krijgen ze een blonde vacht terwijl de kop en de poten bruin van kleur blijft. De schapen hebben een vrij lange staart. De wol is zeer gewild om zijn bijzondere kleur en kwaliteit.

Onze rammen  worden landelijk ingezet ten behoeve van het voortbestaan van het Solognote schaap.
De rammetjes die in de nawinter geboren worden zullen na het spenen blijven grazen op de diverse weilanden van Buitenplaats Oosterhout. Deze dieren worden ook verweid zodat zij bij hoge uitzondering ontwormd worden. In de herfst worden de rammen die niet ingezet worden voor de fokkerij geslacht. Het vlees wordt verkocht en uiteraard geniet ons gezin ook van ons eigen Solognotes lamsvlees.

Onze schapen zijn gekeurd en opgenomen in het stamboek van de VSS en zwoegervrij.

Onze dieren zijn ingeënt tegen Q- koorts en de kudde heeft het zwoegervrij certificaat.
Daarnaast zijn wij  lid van de Vereniging van Speciale Schapenrassen.

Als u meer wilt lezen over de achtergrond van het Solognote schaap klik dan op de button hieronder.

Meer Informatie